Konferencja z okazji Światowego Dnia Adopcji

6-7 listopada 2022

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję organizowaną z okazji Światowego Dnia Adopcji pn. „Porozmawiajmy o więzi”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 6 i 7 listopada 2022 roku (niedziela i poniedziałek) stacjonarnie w Łodzi.

Konferencja odbywa się na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. 6 października - Lindleya 3/5. 7 października - Kamińskiego 27a.

W programie wydarzenia: wykłady, warsztaty i panel dyskusyjny. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

Celem konferencji jest przyjrzenie się dylematom w obszarze przywiązania oraz problematyce dziecka poza własnym systemem rodzinnym, a także stworzenie przestrzeni do otwartej debaty o możliwościach chronienia i wspierania więzi. Konferencja ma podnieść społeczną świadomość wagi tego zagadnienia. Ponadto wydarzenie to ma przełamać osamotnienie rodziców adopcyjnych i wesprzeć ich w wychowywaniu przysposobionych dzieci na ludzi silnych, otwartych, pełnych miłości, a nie strachu.

Adresatami wydarzenia są: rodzice biologiczni, zastępczy, adopcyjni (a także kandydaci do tej roli), psychologowie, psychiatrzy, lekarze innych specjalności, studenci kierunków nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk o zdrowiu, pracownicy ośrodków adopcyjnych, instytucji pomocy społecznej, sądów, osoby działające w organizacjach pozarządowych.

Konferencja jest współfinansowana z budżetu Miasta Łodzi.

Zapraszamy do udziału.

"Porozmawiajmy o więzi" konferencja z okazji Światowego Dnia Adopcji

Zobacz wideo z konferencji

Rozmawiajmy o więzi

„Jesteśmy istotami do głębi społecznymi (…). W miarę jak dorastamy, stopniowo uczymy się dbać o siebie, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, ale pierwszych lekcji tego dbania udzielają nam ci, którzy troszczą się o nas. (…) Dzieci są tak zaprogramowane, żeby wybrać jednego, najwyżej kilku dorosłych, z którymi będą rozwijać swój naturalny system komunikacji. To tworzy pierwotną WIĘŹ. Im bardziej adekwatnie dorosły reaguje na dziecko, tym głębsze przywiązanie i tym pewniejsze, że dziecko wytworzy zdrowe sposoby interakcji z ludźmi. (…) Bezpieczna relacja tworzy się, gdy opieka obejmuje też dostrojenie emocjonalne. (…) Tę spiralę sukcesu można jednak załamać, a wręcz odwrócić jej bieg, poprzez wykorzystywanie i zaniedbywanie. (…) Dzieci, które nie czują się bezpiecznie w niemowlęctwie, mają z wiekiem trudności z kontrolowaniem nastroju i reakcji emocjonalnych. (…)

Czy ten rodzaj biologicznego rozchwiania automatycznie wraca do normy, gdy dziecko dorasta albo jest przeniesione w bezpieczne otoczenie? Z tego, co dotąd wiemy – nie.”

Bessel van der Kolk „Strach ucieleśniony”

Co będzie się działo?

Agenda

Konferencja składa się z dwóch dni – w niedzielę 6 listopada odbędzie się część wykładowa oraz warsztaty. Drugi dzień to dalsza część prelekcji, a całość zakończy panel dyskusyjny.

Opis warsztatów

prowadząca: Hanna Dufner

  • Hierarchiczność budowy autonomicznego układu nerwowego w oparciu o teorię poliwagalną S. Porges’a
  • Autonomiczne reakcje adaptacyjne człowieka – relacje, walka, ucieczka i zamrożenie
  • Funkcjonowanie układu społecznego zaangażowania i jego rola w procesie tworzenia się bezpiecznej więzi
  • Neurocepcja, koregulacja oraz kompetencje emocjonalne i wrażliwość rodziców/opiekunów.

prowadząca: Justyna Łągiewczyk

Każda osoba biorąca udział w warsztatach będzie miała możliwość rozrysować swój genogram. Na bazie zapisanych w nim różnych informacji poszukamy mocnych stron przekazywanych z pokolenia na pokolenie i przyjrzymy się tworzeniu więzi.
 
Genogram będzie można zabrać ze sobą.
prowadząca: Magdalena Lesiak
 
Szpital, rodzina biologiczna, placówka, rodzina zastępcza, babcia, ciocia, rodzeństwo, rodzina adopcyjna, przedszkole, szkoła…
Wiele miejsc i doświadczeń, wielu ludzi i wiele relacji. Jak sprawić, żeby przejście do nowego domu było w miarę bezpieczne i spokojne, jak najmniej raniące dla dziecka? W czasie warsztatu będziemy szukać sposobów, jak zaspokoić potrzeby dziecka w czasie zmiany środowiska, jak nie zerwać więzi z bliskimi i jak uszanować jego historię.
 
Do udziału w tym warsztacie zapraszamy kandydatów na rodziców adopcyjnych, rodziców adopcyjnych i rodziny zastępcze.

Prelegenci i prowadzący warsztaty

Teresa-Jadczak-Szumilo

Dr Teresa Jadczak-Szumiło

Psycholog, pedagog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia. Certyfikowany specjalista ds. interwencji kryzysowej. Założycielka Centrum Psychologicznego „Item” w Żywcu. Specjalista w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji. Jest cenionym specjalistą w dziedzinie tematyki FASD, przywiązania i neurorozwoju dzieci. Od lat zajmuje się diagnostyką i terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum FASD. Prowadzi badania naukowe nad diagnostyką zespołu FAS u dzieci i nad zaburzeniami przywiązania. W 2008 r. otrzymała nagrodę Ministra Zdrowia „Zasłużony dla Służby Zdrowia” za badania nad diagnostyką FAS w Polsce. Wraz z prof. Andrzejem Urbanikiem prowadziła badania nad diagnostyką FASD z wykorzystaniem MR i spektroskopii HMRS. Swoją wiedzą dzieli się z innymi, prowadząc wiele szkoleń z tego obszaru, organizując turnusy terapeutyczne dla dzieci z FAS oraz uczestnicząc w licznych konferencjach w Polsce i zagranicą.

Hanna-Dufner

Hanna Dufner

Nauczycielka, specjalista pedagog-psychotraumatolog, expert advisor ds. psychotraumatologii, praktyk Somatic Experiencing® (SE), SOMA Embodiment®, EmotionAid® Facilitator, providerka Safe & Sound Protocol (SSP). Autorka i współautorka publikacji dotyczących problematyki terapii zaburzeń posttraumatycznych u dzieci, dynamiki procesów wychowawczych w rodzinach adopcyjnych i zastępczych oraz książki „Dziecko – trauma, wsparcie i rozwój. DROGOWSKAZ”. Zawodowo pomaga rodzicom adopcyjnym i zastępczym, wspiera osoby, które pośrednio lub bezpośrednio doświadczyły traumy. Uczy je powrotu do psychicznej i fizjologicznej równowagi, otwartości na siebie i swoje ciało. Prowadzi kursy i szkolenia, inspiruje oraz dzieli się swoją wiedzą na temat teorii poliwagalnej i traumy.

Justyna_011

Justyna Łągiewczyk

  • ukończyłam pedagogikę, psychologię i socjologię na uniwersytecie w Berlinie (TU Berlin)
  • jestem psychoterapeutą systemowym (WTTS)
  • posiadam certyfikat   pedagogiki traumy oraz doradztwa specjalistycznego w zakresie traumy  (DeGPT e.V./BAG e.V.)
  • ukończyłam także szkolenia w obszarze: Terapeuta par (WTTS; szkolenie: Tom Levold), oraz Systemowa terapia dzieci i młodzieży (WTTS). 

Pracuje terapeutycznie z całymi rodzinami oraz indywidualnie z osobami dorosłymi i z młodzieżą. Miejsce spotkań jest w gabinecie prywatnym Tu i TeraPia Justyna Łągiewczyk, a także w Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie CUKINIA (Fundacja Gajusz).

„Możemy nauczyć się czegoś nowego za każdym razem, kiedy wydaje nam się, że możemy”  Virginia Satir 

Anna-Guzek

Anna Guzek

Prowadzę Fundację Wsparcia i Rozwoju Rodziny Zielone Wzgórze, którą założyłam wraz z mężem w 2012 roku. Fundacja mieści się w naszym domu i tutaj odbywa się większość zajęć i spotkań fundacyjnych. Mieszkamy na obrzeżach Łodzi w pobliżu Lasu Łagiewnickiego, mamy duży ogród ze starym sadem.

Jesteśmy rodzicami adopcyjnymi dwojga dorosłych dzieci. W 1995 roku adoptowaliśmy rodzeństwo, w wieku  6 i 4 lat.

Jestem trenerką komunikacji wg Porozumienia bez Przemocy i arteterapeutką. W Fundacji prowadzę warsztaty umiejętności rodzicielskich i wychowawczych, treningi komunikacji w duchu NVC oraz arteterapię dla dorosłych, młodzieży i dzieci a także dla rodzin.

Magda-Lesiak

Magdalena Lesiak

Jest psychologiem, terapeutą NEST (New Experience for Survivors of Trauma), EMDR, ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie, Studia Podyplomowe z zakresu Prawa Rodzinnego, liczne szkolenia z zakresu pracy z rodziną, przywiązania, przemocy, traumy i terapii. Jest trenerem TBRI© – Trust-Based Relational Intervention® oraz facylitatorem EmotionAid©. Od 25 lat jest związana z adopcją i pieczą zastępczą. Pracuje w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi jako psycholog, a od 2014 również jako dyrektor. Ma doświadczenie w pracy w domu dziecka dla małych dzieci, jako superwizor w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu terapeutycznego. Przez 5 lat prowadziła zajęcia z zakresu pieczy zastępczej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest trenerem kilku programów przygotowujących kandydatów do przysposobienia i pełnienia funkcji rodziny zastępczej (PRIDE, Rodzina), jest współautorką programu „Adopcja. Czas serca.” i redaktorką książki pod tym samym tytułem. Szczególnie ważna jest dla niej praca z matkami i rodzinami, które rozważają decyzję o oddaniu dziecka do adopcji, a także w poradnictwo postadopcyjne, wsparcie rodzin adopcyjnych, które borykają się z różnymi problemami oraz poradnictwo, wsparcie i terapia dla dorosłych adoptowanych. Jako wolontariusz, pełni funkcję opiekuna prawnego dla dzieci powierzanych do adopcji. Odpowiada za całodobowy ADOPCYJNY TELEFON ZAUFANIA. Od wielu lat zaangażowana jest wolontarystycznie w działalność Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja”, aktualnie wchodząc w skład Zarządu Fundacji. Jest przedstawicielem Fundacji w Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, gdzie włącza się w jej działania na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Od wielu lat jest również zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Katolickich Ośrodków Adopcyjnych w Polsce pełniąc funkcję prezeski. Mężatka, mama 4 córek, lubi rozmowy z ludźmi, górskie wędrówki, fotografowanie, rower, czytanie książek, robótki ręczne i seriale.

Maciej-Kapusciak

Maciej Kapuściak

Trener, facylitator, coach kadry zarządzającej w mBank S.A. Ekspert Lean Managment, zarządzania procesami, Agile/Scrum oraz zarządzania zmianą. Absolwent Holistycznej Szkoły Trenerów. Pomysłodawca i współzałożyciel łódzkiej przestrzeni improwizacji teatralnej. Prywatnie mąż i ojciec adopcyjny.

Ewa Zielińska

Ewa Zielińska

Trenerka, terapeutka manualna, pedagog, założycielka Pracowni Biowitalności, współpracuje z łódzkim Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie „Cukinia”.

Izabela-Nowaczyk

Izabela Nowaczyk

Praktyk IFS, Trenerka, Mediatorka w idei Porozumieniowej.

Marzę, abyśmy dbali o wewnętrzną harmonię. Aby nasze dzieci mogły uczyć się od dorosłych, w jaki sposób tworzymy bezpieczny świat, międzyludzkich połączeń.

Od ponad 10 lat uczę słuchania oraz budowania świadomości uczuć i potrzeb. Moje doświadczenie mówi o tym, że wśród nas są osoby, które wyrażają swoje potrzeby używając krytyki, ocen i osądów. Mając zbudowaną świadomość jak ta forma wyrażania się wpływa na relacje, mogą wybrać co dalej…? Na co dzień prowadzę spotkania indywidualne, kursy i warsztaty. Wierzę, że każdy może nauczyć się dbania o wewnętrzną harmonię i budować satysfakcjonujące relacje.

Wioletta-Jozwiak-Majchrzak

Wioletta Jóźwiak-Majchrzak

Pedagog społeczny, trener umiejętności społecznych, autorka programów umacniających i osłonowych,  pracownik socjalny, interwent kryzysowy.

Pracuję z  kobietami i dziećmi w kryzysie bezdomności, ofiarami przemocy, udzielam wsparcia małoletnim matkom oraz pracuje z młodzieżą opuszającą system pieczy zastępczej. Od 13 lat pracuję w Domu Samotnej Matki jako pracownik socjalny i  zastępca Dyrektora. 

Ukończyłam Studia z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej, Prawa Rodzinnego i jestem w trakcie Szkolenia z Superrewizji Pracy Socjalnej.

Kształcę w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej.  Moimi zainteresowaniami badawczymi są Bezdomność kobiet i dzieci, Wsparcie Zespołów Interdyscyplinarych, Superwizja Pracy Socjalnej, Migracje kobiet z dziećmi.

Założycielka Fundacji Huśtawka – zajmującej się wspieraniem kobiet w ciąży w sytuacji kryzysowej.

Co, gdzie i jak?

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli nie znalazłaś/łeś odpowiedzi na swoje pytanie zachęcamy do kontaktu:

📧 kontakt@sztos.org

Wydarzenie dedykowane jest rodzicom biologicznym, zastępczym, adopcyjnym (a także kandydatom do tej roli), psychologom, psychiatrom, lekarzom innych specjalności, studentom, pracownikom ośrodków adopcyjnych, instytucji pomocy społecznej, sądów, osobom działającym w organizacjach pozarządowych.

Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Łodzi w budynkach Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Tak, w programie konferencji poza wykładami i panelem dyskusyjnym, przewidziane są także warsztaty. Warsztaty odbędą się w niedzielę 6 listopada w godzinach 14:00-17:00 w małych grupach. Tematy zajęć zostaną opublikowane niebawem.

Konferencja jest wydarzeniem stacjonarnym. Prelekcje i przebieg panelu dyskusyjnego zostaną zarejestrowane i opublikowane na wybranym kanale online po zakończeniu wydarzenia. Część warsztatowa konferencji nie będzie rejestrowana. Ze względu na duże zainteresowanie udziałem, organizatorzy poszukują partnerów, którzy umożliwią transmisję wydarzenia na żywo.

Tak, udział w konferencji jest bezpłatny – zarówno w części wykładowej, jak i w warsztatach.  Obowiązują zapisy poprzez formularz internetowy (ilość miejsc ograniczona).

Na chwilę obecną rejestracja została zamknięta. O ewentualnej dodatkowej rejestracji poinformujemy Państwa na naszym wydarzeniu na facebooku TUTAJ

Zadanie publiczne realizowane w ramach działania „Łódź akademicka – naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2022/23” dofinansowane z budżetu Miasta Łodzi.