Grant na rozwój AO-FR

O projekcie

Rok 2023 jest rokiem wyzwań. Wygrałyśmy w konkursie na mikrogranty w ramach programu Aktywni Obywatele -Fundusz Regionalny. Dzięki finansowaniu z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich ( www.eeagrants.org  / www.norwaygrants.org ), możemy działać nie tylko na rzecz rozwoju naszej organizacji, ale i dla Was.

Jednymi z naszych głównych celów jest poszerzanie naszych kompetencji, dlatego odbędziemy profesjonalne szkolenia, o których ukończeniu będziemy Was na bieżąco informować. Chcemy, aby Stowarzyszenie Zainteresowanych Troską o Siebie działało sprawnie i zgodnie z założeniami Programu AO-FR, ponieważ te są nam bardzo bliskie.

Chcemy pracować na rzecz wzmocnienia społeczeństwa, poprzez psychoedukację – tj. popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, profilaktyki zdrowia psychicznego, mindfulness etc. Planujemy też wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem, jak np. rodzice adopcyjni czy osoby o słabej kondycji psychicznej. Nasze działania, w tym serie warsztatów, pomogą naszym odbiorcom wzmocnić swój potencjał i zadbać o dobrostan psychiczny.

 W ramach projektu podejmiemy cztery główne zadania, którymi będą:

 –  Dzień Troski o Siebie

–  Kampania społeczna „Troska o siebie jest SZTOS” ( w tym seria webinarów )

–  Warsztaty dla rodziców adopcyjnych

–  Szkolenia dla członkiń stowarzyszenia

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Dzień Troski o Siebie - 20 sierpnia 2023

W ramach kolejnego już Dnia Troski o Siebie, przygotowujemy serię różnorodnych zajęć, które mają na celu wzmocnienie dobrostanu psycho-fizycznego uczestników. Koncentrujemy się na pracy nad uważnością, samoświadomością i wzmacnianiem pewności siebie. 

Dla kogo są nasze warsztaty?

Dla tych, którzy potrzebują wzmocnienia swojego poczucia bezpieczeństwa w świecie.

Dla tych, którzy mają trudność, by zatrzymać się w pędzącym świecie i wystarczająco zadbać o siebie.

Dla tych, którzy potrzebują wzmocnić wiarę we własne możliwości.

Dla tych, którzy czują się przemęczeni i przebodźcowani.

Dla tych, którzy nie mają dla siebie zbyt wiele zrozumienia.


Co przygotowałyśmy?

11:00-12:30 Warsztat „Uważna troska o siebie”

12:30-14:00 Joga dla każdego

14:00-14:30 Przerwa

14:30-16:00 Warsztat „W kontakcie ze sobą, w kontakcie z naturą”

16:00-18:00 Uważny spacer z ogniskiem podsumowującym


Więcej informacji znajdziecie na: https://facebook.com/events/s/dzien-troski-o-siebie/166904273022674/

Na warsztaty obowiązują zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/JyyuJQyLLHmtUFed9

Regulamin wraz z załącznikami znajdują się w linkach poniżej:

Planujemy dwie edycje Dnia Troski o Siebie. O kolejnej będziemy informować w najbliższych tygodniach. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, dzięki finansowaniu z Funduszu EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Podsumowanie

20 sierpnia 2023 odbył się Dzień Troski o Siebie. To już druga edycja tego wydarzenia, natomiast pierwsza zrealizowana z finansowania w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Do wspólnej troski o siebie zaprosiłyśmy mieszkańców Łodzi, którzy szukają równowagi w pędzącym świecie. Zrealizowałyśmy cztery warsztaty:

Uważna Troska o Siebie – spotkanie w duchu mindfulness, poświęcone treningowi uważności. Uczestnicy mieli okazję odbyć sesje medytacyjne, a także odbyć wymianę myśli i doświadczeń. W atmosferze zrozumienia i przyjaźni kontemplowali swoje tu i teraz w świecie.

Joga – nie jest tajemnicą, że dobrostan ciała oddziałuje na równowagę umysłu. Łagodna sesja jogi pozwoliła delikatnie pobudzić uczestników, a jednocześnie kontynuować pracę z uważnością. Poprawne wykonywanie asan wymaga od praktykujących pełnego skupienia i bycia tu i teraz.

W kontakcie ze sobą, w kontakcie z naturą – warsztat przyrodniczy mocno korespondował z wyjątkowymi okolicznościami przyrody, w których odbywała się tegoroczna edycja Dnia Troski o Siebie – pracowaliśmy w Ogrodzie Botanicznym. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję do bardzo bliskiego kontaktu z naturą i jej wnikliwej obserwacji.

Uważny spacer – był swoistym podsumowaniem całego spotkania. Krótki instruktarz i udostępnienie narzędzi (specjalnych kart pomocniczych) pozwoliły naszym uczestnikom odbyć naprawdę świadomą, krótką podróż po łódzkim ogrodzie. Po spacerze spotkaliśmy się w kręgu, żeby wymienić się doświadczeniami nie tylko, dostarczonymi przez warsztat, ale i w ciągu całego Dnia Troski o Siebie.

Wydarzenie spotkało się z szerokim odzewem, zaś jego uczestnicy wyrażali duże zadowolenie z przygotowanego programu. Nasze działania stanowią profilaktykę zdrowia psycho-fizycznego. Zdecydowanie widzimy potrzebę kontynuowania podobnych inicjatyw.